Když maluji, mívám jasnou vizi, co chci ztvárnit, ale zároveň jsem otevřená intuici, někdy barvy plynou po papíře téměř samy, jindy je potřeba je trošku usměrnit.
Při návrhu titulní strany kalendáře Brouzdání jsem měla jasno.
Musí jít o fyzickou cestu celým rokem a zároveň i o cestu symbolickou, cestu mezi jednotlivými autorkami kalendáře. Něco, co propojí celý rok v celek a zároveň nechá vyniknout jednotlivé individuality ostatních výtvarnic, která, každá po svém, zpracovávala jeden měsíc kalendářní.
Úkol krásný, ale nelehký, tím spíš, že až do zahájení prodeje jsme nevěděly, co která z nás volí za téma! Mohla jsem jen domýšlet, odhadovat.
Čekám, až rodina usne a v nočním tichu sahám po tužce, skica je hotova téměř hned, i s chybou letopočtu:)
image
Volba barev byla jasná:  akvarel, čistý, transparentní, plynoucí jako dny v roce. Papír s jemnou strukturou, takový, aby nechal vyniknout dekorativní ornamenty, které mají symbolizovat celý rok.
Přenáším si v základních liniích skicu na akvarelovou čtvrtku a nanáším jednotlivé vrsty lazur. V tuto chvíli jsem ještě zamýšlela kolorovat i obličej,
image
ale po další lazurní vrstvě tento nápad zavrhuji
image
a začínám znovu od  nové kresby, kterou více propracovávám, ne však zcela precizně,
image
chci jí nechat syrovou jako protiklad k barevným ornamentům, stylizovanému vyjádření
jara,
image
léta,
image
podzimu
image
i zimy.
image
Mezi jednotlivými vrstvami  průběžně kontroluji, zda výsledek odpovídá mým představám.
image
Na závěr doladím detaily bílou tuší a  po několika hodinách práce je podklad pro titulní list hotov.
image
Pro potřeby kalendáře jsou ale nutné i předtiskové úpravy, po nichž zasílám scan obrázku ve vysokém rozlišení Lind k doplnění  titulní strany o náhledy jednotlivých kalendářových listů. Tímto jí i ostatním spoluautorkám  ještě jednou děkuji za možnost skvělé a obohacující spolupráce.♥


Hotový kalendář tady.