Renata Štulcová, Renata Fučíková: Mojmír, cesta pravého krále

Dvě Renaty - Štulcová a Fučíková - společně vytvořily již druhou knihu (té první, Růži a krokvici, se budu věnovat jindy).


Jde o výjimečný počin po všech stránkách - obsahem i formou Mojmír vyniká nad ostatními publikacemi svého žánru (historická fantasy).

Na podloží starých mýtů i lidových tradic (pověst o Ječmínkovi, pověst o Tatarské princezně, Jízda králů ve Vlčnově), ale zárověn i reálných historických událostí (vpád Tatarů na Moravu ve 13. století) ožívá příběh o chlapci zrozeném v ječmeni, který se vydá naplnit svůj osud – osud věčného krále Moravy.
Celý článek zde.

Žádné komentáře: