Jarní vyrábění, kombinovaná technika

Duhový králíček: výtvarná dílna pro děti (45 minut)

  • seznámení se základy teorie barev
  • akvarel jako technika přítomného okamžiku
  • spontánní kladení barev
  • vlastnosti a stopy vody
  • práce se šablonou
  • orientace v prostoru
  • rozvoj grafomotorických schopností
  • výběr vhodné kompozice, konečná adjustace díla

čekáme, než uschne akvarel 

hotová silueta králíčka


finální výstup
všechny práce vytvořily děti z 1.třídy ZŠ

Žádné komentáře: