Lesík

Febrilní křeče


Febrilní neboli také horečnaté křeče (dále ve článku jen FK) se téměř vždy projevují v průběhu horečnatého onemocnění, obvykle na jeho začátku - při vzestupu teploty zpravidla na 38 stupňů a více. Postiženy jsou nejvíce děti mezi 3. měsícem a 5. rokem života, které ještě mají méně stabilní nervový systém. U dětí předškolního věku k FK většinou nedochází.
Lze shrnout, že FK postihují 2-8% dětské populace, maximum jejich výskytu leží mezi 6.- 36. měsícem věku života.
Celý text zde.

Puzzle od Berušky

V PDF ke stažení zde.

Omalovánka od Berušky

V PDF ke stažení zde.

Kocouři .... a něco o nich

Kočka domácí je domestikovanou formou kočky divoké. Patří do skupiny kočkovitých šelem, do podčeledi malé kočky. Jako taková je výborně přizpůsobena lovu: má pružné tělo, ostré zuby a drápky, výborně slyší, má vynikající zrak i čich. Můžeme jí považovat za dokonalého predátora díky schopnosti plížit se a v tichosti se přiblížit ke kořisti.


Celý článek o chovu koček zde.

Sfumato - splývavé čtení

Autorkou metody Sfumato je PaedDr. Mária Navrátilová. Touto metodou vyučuje již přes 10 let, zároveň o ní i přednáší v programu akreditovaném ministerstvem školství.
Dr. Mária Navrátilová je původním povoláním operetní zpěvačkou a učitelkou hudebně – dramatickou, úzce se specializovala na nápravy nezpívajících a špatně čtoucích dětí (tzv. reedukace čtení). Metodu splývavého čtení formulovala v roce 1974, na doporučení prof. Zdeňka Matějčka tuto metodiku aplikovala po dobu 11 let na žáky různých forem ZŠ (soukromé, státní, malotřídní), aby se prokázala nejen účinnost metody, ale také její aplikovatelnost v praxi (např. propojení čtení s procesem psaní). Od konce 80. let pořádá semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je členkou řady odborných organizací, byla finalistkou ankety o nejlepšího učitele ČR Zlatý Ámos.

Celý článek zde.

Genetická metoda čtení 3.

V předchozích dvou částech jsme si povídali o genetické metodě čtení, v tomto díle se podíváme na časový rozvrh vyučování touto metodou.

Pracovní listy v PDF zde.

Genetická metoda čtení 2.


Postup výuky čtení
Děti se učí postupně (vždy se přibírá jen jedno nové písmeno) číst pouze písmena velké tiskací abecedy, která skládají (bez slabikování) do slov. Napsané slovo nejprve zrakem rozloží na písmena - to znamená čtou nahlas jednotlivá písmena, a pak je sluchově složí rovnou v celé slovo. Lépe si to ukážeme na konkrétním příkladu.

Děti čtou:
N-O-H-A = NOHA

Při metodě slabikování se postupuje mnohem složitěji:
N-O = NO
H-A = HA
NO + HA = NOHA


Celý článek zde.

Genetická metoda čtení 1.


Ačkoli se s touto metodou nevyučuje ve všech školách, nejedná se o metodu novou, základy této metody byly položeny již v roce 1913 v tehdy velice moderní a populární čítance Poupata (Josef Kožíšek), moderní metodiku této metody zpracovává od roku 1995 PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc., autorka souboru učebnic a pracovních listů.

Od samého začátku žáci čtou i zapisují celé věty, slova nejprve hláskuji (A-D-A-M) a poté opět spojují ve slova (ADAM). Začíná se nácvikem sluchové analýzy a syntézy nejprve u krátkých slov a postupně se přechází ke slovům delším a složitějším. (Se synem jsme se věnovali nácviku „marťanštiny“ – rozklad slova na hlásky a jeho následné složení - celé první dva měsíce školního roku). Naučená velká tiskací písmena děti zároveň i píší, pokud žáci zvládnou velká tiskací písmena, přechází se na nácvik malých písmen.


Celý článek včetně osobních postřehů zde.

Petra Braunová: Jak se Vojta ztratil

Petra Braunová, původním vzděláním ekonomka, vydala svou další knihu pro děti, tentokrát určenou začínajícím čtenářům.


Příběh o Malém Vojtovi, který žije se svou rodinou na venkově, doprovodila svými ilustracemi Olga Ptáčková, malířka, grafička a ilustrátorka, která se věnuje tvorbě pro děti a mimo jiné dlouhodobě spolupracuje s časopisy Sluníčko a Čtyřlístek.

Napínavý příběh o Vojtovi je vystavěn tak, aby zaujal malé čtenáře. Věty jsou jednoduché a krátké, takové, aby s jejich čtením neměli problémy začínající čtenáři, nebo děti s vývojovými poruchami čtení (dyslexie).

Některá slova v textu jsou barevně zvýrazněna, aby byla usnadněna práce s textem, ať již ve škole pod vedením pedagogů, nebo doma při čtení rodičů s dětmi.
Celý článek zde.

Ann Dee Ellisová: Tohle jsem udělal


Šokující a autenticky drsný příběh dospívajících kluků, teenagerů, kterým šikana a násilí obrátí život v peklo. Logan a Zyler jsou obyčejní kluci, kteří spolu chodí do školy, jezdí na kole a oba obdivují spolužačku Cami Wakefieldovou. Ale přihodí se něco, co jim život promění v noční můru... Kniha spisovatelky Ann Dee Ellisové je určena čtenářům od 12 let a věnuje se problematice šikany mezi dětmi a mládeží.
Celý článek zde.

Renata Štulcová, Renata Fučíková: Mojmír, cesta pravého krále

Dvě Renaty - Štulcová a Fučíková - společně vytvořily již druhou knihu (té první, Růži a krokvici, se budu věnovat jindy).


Jde o výjimečný počin po všech stránkách - obsahem i formou Mojmír vyniká nad ostatními publikacemi svého žánru (historická fantasy).

Na podloží starých mýtů i lidových tradic (pověst o Ječmínkovi, pověst o Tatarské princezně, Jízda králů ve Vlčnově), ale zárověn i reálných historických událostí (vpád Tatarů na Moravu ve 13. století) ožívá příběh o chlapci zrozeném v ječmeni, který se vydá naplnit svůj osud – osud věčného krále Moravy.
Celý článek zde.

Jiří Žáček: Encyklopedie pro žáčky


Jiří Žáček je autorem původní české encyklopedie pro malé školáky.
Vydal Albatros 2010.
Celý článek zde.