Genetická metoda čtení 2.


Postup výuky čtení
Děti se učí postupně (vždy se přibírá jen jedno nové písmeno) číst pouze písmena velké tiskací abecedy, která skládají (bez slabikování) do slov. Napsané slovo nejprve zrakem rozloží na písmena - to znamená čtou nahlas jednotlivá písmena, a pak je sluchově složí rovnou v celé slovo. Lépe si to ukážeme na konkrétním příkladu.

Děti čtou:
N-O-H-A = NOHA

Při metodě slabikování se postupuje mnohem složitěji:
N-O = NO
H-A = HA
NO + HA = NOHA


Celý článek zde.

Žádné komentáře: