Sfumato - splývavé čtení

Autorkou metody Sfumato je PaedDr. Mária Navrátilová. Touto metodou vyučuje již přes 10 let, zároveň o ní i přednáší v programu akreditovaném ministerstvem školství.
Dr. Mária Navrátilová je původním povoláním operetní zpěvačkou a učitelkou hudebně – dramatickou, úzce se specializovala na nápravy nezpívajících a špatně čtoucích dětí (tzv. reedukace čtení). Metodu splývavého čtení formulovala v roce 1974, na doporučení prof. Zdeňka Matějčka tuto metodiku aplikovala po dobu 11 let na žáky různých forem ZŠ (soukromé, státní, malotřídní), aby se prokázala nejen účinnost metody, ale také její aplikovatelnost v praxi (např. propojení čtení s procesem psaní). Od konce 80. let pořádá semináře v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Je členkou řady odborných organizací, byla finalistkou ankety o nejlepšího učitele ČR Zlatý Ámos.

Celý článek zde.

Žádné komentáře: