Malování ve Slovenské

Akvarel: stylizovaná krajina, vánoční motivy (90 minut)

  • seznámení se základy teorie barev
  • pomůcky a technické možnosti akvarelu
  • akvarel jako technika přítomného okamžiku
  • spontánní kladení barev
  • vlastnosti a stopy vody
  • práce s bílou v akvarelu
  • vosková rezerva
  • orientace v prostoru
  • výběr vhodné kompozice, rozvoj grafomotorických schopností


žáci 5. třídy ZŠ

Žádné komentáře: