Kolibřík z planiny Nazca

<span>Kolibřík z planiny Nazca | <a href="http://img.flercdn.net/i2/products/5/4/4/113445/9/5/3/6671359/qczbdilbuszyue.jpg" target="_blank">Zobrazit plnou velikost fotografie</a></span>

Místo obklopené tajemstvím...
Kdo a jak dokázal vytvořit tajemné obrazce? Je to pozůstatek setkání s mimozemskými učiteli, přistávací dráhy, znamení pro létající bohy, astronomický kalendář... nebo se najde mnohem prozaičtější vysvětlení - označují zdroje podzemní vody? 

<span>Kolibřík z planiny Nazca | <a href="http://img.flercdn.net/i2/products/5/4/4/113445/9/5/3/6671359/heuyinzummsvfh.jpg" target="_blank">Zobrazit plnou velikost fotografie</a></span>

Chtěli se Nazcové přiblížit svým mimozemským učitelům a proto si deformovali lebky k jejich obrazu?
A v neposlední řadě, uměli Nazcové létat?

akvarel na kartonu 220g
cca 21 x 21 cm
originál

Náhorní plošina Nazca o rozloze asi 500 km2 je dnes pouštní oblastí, ale je zřejmé, že v období přibližně 200 př. n. l. - 800 let n. l. byla zemědělsky intenzivně využívána Indiány kultury Nazca. Současné znalosti této kultury jsou poměrně skromné, protože se nedochovaly žádné písemné památky a samotný zánik této civilizace není zcela vyjasněn.
Z dodnes ne zcela jasných důvodů vytvořili tito Indiáni na pouštní ploše více než 300 obrazců, většinou o rozměrech až několik desítek metrů. Obrazce znázorňují nejčastěji zvířata, hmyz, ryby a ptáky (například velmi známý je geoglyf zobrazující kolibříka), nalezneme zde i lidské postavy, geometrické obrazce, spirály a poměrně často dlouhé rovné linie o délce až několika kilometrů. (wikipedia)
Dokument ke shlédnutí.
A jaký je váš názor? :)

Žádné komentáře: