Z tisku...

Tisková zpráva:

Pohádková dílna na knižním veletrhu Svět knihy 2014

Květná, 5. května 2014 – Tým projektu Pohádky pro společné čtení představí na knižním veletrhu Svět knihy 2014 v hodinovém programu nové publikace a aktivity (zaměřené především na děti s dyslexií), se kterými navštěvuje knihovny a školy. Pro děti jsou připraveny interaktivní dílny s ilustrátorkami a společné čtení s autorkou pohádek Alenou Vorlíčkovou. Rodiče a odborná veřejnost si budou moci prohlédnout pohádkové publikace ve speciální typografické úpravě a získat tipy pro práci s dětmi, které „čtení bolí“.


Díky partnerství s kampaní Rosteme s knihou se v sobotu 17. května 2014 v Průmyslovém paláci v sále Rosteme s knihou v 15 hodin setkají členky pohádkového týmu (Alena Vorlíčková, ilustrátorky Magda Štajnerová, Jitka Zajíčková, Petra Antonovová) s rodiči, dětmi a dalšími příznivci lidových pohádek. Laické i odborné veřejnosti bude předvedena ukázková dílna společného čtení s metodikou vypracovanou ve spolupráci s dětskou psycholožkou a vyzkoušenou ve školních třídách, knihovnách, dětských domovech.

V minulém roce došlo na veletrhu Svět knihy k seznámení se slovenistou Mgr. Radkem Novákem, který pak na podzim vydal podruhé v upraveném vydání sbírku pohádek Kouzelná zahrada. Ve stejné době spatřil světlo světa další pohádkový sešit Zlatý cop s ilustracemi Petry Antonovové. Obě publikace byly pokřtěny na odborné konferenci Dyskorunka 2014. Pohádka O vodníkovi z jezera, která byla v pohádkové dílně na veletrhu představena poprvé, byla s ilustracemi Jitky Zajíčkové zařazena do špalíčku Pohádky pro kulíšky 2. v letošním ročníku se pohádková dílna na veletrhu stala součástí programů, které podporuje Velvyslanectví Slovinské republiky.
 
Méně známé příběhy v cyklu Pohádky pro společné čtení vyprávějí o lidských vlastnostech a skutcích, ty dobré bývají odměněny a ty špatné se někdy už nepodaří úplně napravit, stejně jako v životě. Jsou to příběhy o žárlivosti, nezištnosti, zabedněnosti, synovské lásce, nedůvěřivosti, chamtivosti, pohádky o tom, co je na světě nejdůležitější, nejkrásnější, nejvoňavější ...
V pohádkových sešitech jsou připraveny náměty pro práci před samotnou četbou a po přečtení pohádky. Naším společným cílem je, aby se dítě naučilo nejen číst, ale čtenému také porozumělo, aby společně strávené chvilky přinášely potěšení všem zúčastněným, aby dítě mělo potřebu své zážitky sdílet s ostatními a získané poznatky využívalo,“ představuje terapeutický projekt autorka Mgr. Alena Vorlíčková.

Pohádky pro společné čtení vznikly v roce 2011 jako součást projektu Městské knihovny ve Svitavách na podporu rodin s dětmi, které čteni „bolí“. Projekt byl financován Ministerstvem kultury ČR. Odbornou lektorkou pohádkových textů se stala dětská psycholožka dr. Lenka Krejčová, předsedkyně pražského DYS-centra. Dr. Krejčová o Pohádkách pro společné čtení říká:

 Naší společnou ambicí bylo, aby pohádky byly tak přiměřeně rozsáhlé a současně dost atraktivní a propojené s dalšími aktivitami, aby se nad nimi děti s rodiči pobavili, potěšili a současně děti samy sebe utvrdily, že čtení nemusí být jen namáhavá aktivita. Mnohdy se mi stává, že čtu texty i se staršími dětmi, než pro které by se zdály určené, hlavně s dívkami. Když je pohádka a obrázky zaujmou, jsem ráda, že chtějí číst a vůbec neřeším věkové kategorie. Děti s dyslexií  často čtou na nižší úrovni, než která odpovídá jejich věku. Nicméně jen tím, že je ke knihám a čtení povedeme, tak jim pomůžeme, aby se "rozečetly" přiměřeně a zvládaly i náročnější texty. Proto se někdy hodí, ať čtou to, co se jim čte dobře a umí si s tím poradit. Když je budeme zahlcovat rozsáhlými texty bez obrázků, psanými malými písmenky a v tlustých knihách, mnozí z nich nakonec nepřečtou nic. To je lepší, když si někteří knihy pro starší čtou společně s rodiči a sami pro nácvik čtou to, co jim jde lépe."

Pohádky pro společné čtení patří k biblioterapeutickým projektům, které si kladou za cíl nejen děti pobavit, zavést do říše fantazie, ale také jim mají pomoci orientovat se v základních lidských hodnotách. Dětem, které se potýkají s dyslexií a specifickými poruchami učení, má díky speciálním typografickým pomůckám usnadnit čtení a jeho procvičování.

Žádné komentáře: