Zpěv Sirény... Sirena´s Song (Underwater)

zpěv Sirény


zpěv Sirény

Na plovoucím, pustém oceánu
Dělal jsem všechno pro to, abych se mohl usmát
Dokud tvé pějící oči a prsty
nevepsaly lásku do tvých očí.
A tys zpívala "Pluj ke mě, pluj ke mě;
Nech mě tě obejmout."
Tim Buckley


tady 

zpěv Sirény

Žádné komentáře: